امروز: دوشنبه 30 بهمن 1396 برابر با 20 فوریه 2018

شنبه, 23 آبان 1394

خزر24:در ساعت های پایانی سال 92 دکتر فخرالدين اصغري آقمشهدي حکم خود را به عنوان سرپرست دانشگاه مازندران از وزیر علوم وقت گرفت همان گونه که بخت دکتر رضا فرجی دانا برای ادامه کارش در وزارت علوم بلند نبود و او توسط نماینده های اصولگرای مجلس کنار گذاشته شد، اصغری آقمشهدی هم هرگز به ریاست دانشگاه مازندران نرسید و در اثر برخی فشارها و ضعف وزارتخانه، 20 ماه پس از سرپرستی اش، جای خود را به سیدخلاق میرنیا داد.

صفحه6 از6

آخرین اخبار

عضویت در خبرنامه سایت